อะไรคือ U-Passion

โครงการ UPassion Project เป็นโครงการที่เราดูแลภาพรวมให้น้อง ตั้งแต่

(1) พูดคุยให้คำแนะนำรายละเอียดในการเลือกเรียนคณะใด มหาลัยใด ทำให้น้องสามารถค้นพบ และรู้เป้าหมายตัวเองชัดเจนมากขึ้น
(2) วางแผนการเรียนให้น้อง ตามกรอบระยะเวลา และศักยภาพที่น้องมี
(3) วางกรอบระยะเวลาอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของตารางการเรียน และตารางการทำแบบทดสอบให้น้องตลอดทั้งโครงการ เพื่ออุดรอยรั่วเวลาที่น้องสะเปะสะปะ
(4) ประเมินผลการเรียนน้องอย่างละเอียด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในเวลาที่น้องต้องเจอข้อสอบจริง
(5) ดูแล ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหา ตลอดระยะเวลาที่น้องอยู่ในโครงการ (ซึ่งก็คือจนกระทั่งน้องเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย)
สุดท้ายคือเมื่อได้คะแนนมาแล้ว เราจะช่วย
(6) ดูคะแนน และให้คำปรึกษาในการเลือกอันดับ เพื่อปั้นฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการ
เราเป็นสถาบันกวดวิชาที่เป็นมากกว่ากวดวิชา
เราเชื่อมั่นว่าการสอบติดมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการ มีองค์ประกอบที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง
เรามีสอนครบทุกวิชา ดูแล วางแผนการเรียน และเป็นที่ปรึกษาให้น้องตลอดโครงการ จนกระทั่งน้องเข้ามหาวิทยาลัย

ที่มา U-Passion

จากประสบการณ์การสอน และอยู่ในวงการการศึกษาที่มีมากกว่า 10 ปีของเรา ทางเราได้เห็นว่าหนึ่งในปัญหาการเข้าสู่มหาวิทยาลัยของน้องๆ เป็นเรื่องของการวางแผนการเรียนการติว และการวางแผนการสอบ รวมไปถึงการเลือกคณะที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของเรา

จึงเป็นเหตุที่ทำให้โอกาสในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของน้องมีความผิดพลาดขึ้น โดยที่ถ้ากลับมาทำการบ้าน, วางแผนการเรียน, ประเมินศักยภาพของน้อง และมีการแนะนำที่ถูกต้องนั้น จะสามารถเพิ่มโอกาส ในการสอบเข้าสุ่รั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆได้มากขึ้น

จึงเป็นที่มาของโครงการ "U-Passion project" ที่ทางเราตั้งใจสร้างขึ้นมา และทำออกมาจากประสบการณ์ที่มี ซึ่งทางเรามั่นใจว่า โครงการนี้จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาส และผลักดันน้องๆ ได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างตั้งใจ โดยความมั่นใจของเราจะการันตีด้วยการยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ในกรณีที่น้องสอบไม่ติดหรือคะแนนไม่ถึงตามที่กำหนดไว้